بنام خدا

Farabi Logo

Graduate School of Management

*ترم سوم مدیریت بازرگانی*

  اخبار سامانه

  Picture of مدیر اجرایی
  ارزیابی های میان ترم
  by مدیر اجرایی - Tuesday, 23 Aban 1396, 4:55 PM
   

   

  Picture of مدیر اجرایی
  واریز شهریه ترم سوم
  by مدیر اجرایی - Sunday, 21 Aban 1396, 2:40 AM
   

  *واریز شهریه ترم سوم*

  مهلت: 20 تا 26 آبان ماه

  شماره حساب: 0111284514000

  شماره شبا: IR530190000000111284514000

  به نام موسسه آموزش عالی فارابی- بانک صادرات

  تصویر فیش واریز شهریه را به ایمیل Farabi.service@gmail.com ارسال نمائید.

   

  Picture of مدیر اجرایی
  شهريه ترم سوم -زمان بندي ثبت نام
  by مدیر اجرایی - Saturday, 20 Aban 1396, 3:18 PM